Liên hệ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
Tổ 8 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội
Phòng Hành chính: 0243.883.5200
Phòng Kinh doanh: 0243.883.2378
Fax: 0243.8832502
Tài khoản: 21410000001560 – BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội
Mã số thuế: 0100106384
Website: www.domatco.vn
Email: domatco@domatco.vn