Các dự án đã thực hiện

DANH SACH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH

  

TT

Các công trình/Project

Năm

Year

Địa điểm

Location

Số lượng

(m2Area

1

Nhà máy SIK

2013

KCN Numura Hải Phòng

5.000

2

Nhà máy NIPPON

2013

KCN Nội Bài

4.000

3

Nhà máy NISSEI

2013

KCN Phúc Điền – Hải Dương

5.000

4

Nhà máy EIDAI

2013

KCN Đồng Văn – Hà Nam

6.000

5

Nhà máy NICHIAS

2013

KCN Noumura – HảI Phòng

2.000

6

Nhà máy Kyocera

2012

Thủy Nguyên – Hải Phòng

24.200

7

Nhà máy VPS Nội bài

2012

Nội Bài – Hà Nội

3.500

8

Tổng kho Dữ trữ quốc gia

2012

Đông Anh – Hà nội

29.700

9

Nhà kho Quảng an 1- Unilever Vietnam

2012

Tân hồng – Bắc Ninh

16.300

10

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Ang 1

2011-2012

Hà tĩnh

152.000

11

Nhà máy Eidai

2011-2012

KCN Đồng Văn – Hà Nam

18.200

12

Nhà máy Nitori

2011-2012

KCN Quang Minh – Vĩnh Phúc

42.000

13

Nhà máy Hamaden

2011

Thăng long II – Hưng yên

18.400

14

Nhà máy Takagi

2011

Thăng long II –  Hưng yên

6.800

15

Ô tô Trường Hải

2011

Chu lai – Quảng Nam

74.400

16

Nhà máy Daiichi

2011

Kcn VSIP – Bắc ninh

5.600

17

Nhà máy Kenbac

2011

Đồng văn – Hà nam

8.300

18

Kho vận Bắc kỳ

2011

Tiên sơn – Bắc ninh

38.500

19

Nhà máy dinh dưỡng Hồng Hà

2011

Đồng Văn – Hà nam

12.300

20

Nhà máy may Kinh Bắc

2011

Phủ lý – Hà nam

14.200

21

Nhà máy Nissan Techno

2011

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

5.5000

22

Nhà máy Tachibana

2010

Hà nam

3.200

23

Nhà máy cơ khí chính xác HTMP

2010

Hà nội

4.500

24

Nhà máy Công ty Quảng an  I

2010

Bắc ninh

2.500

25

Nhà máy HONDA Lock

2010

Hà nam

8.600

26

Nhà thi đấu Quảng trị

2010

Quảng trị

5.600

27

Nhà máy Auto Trường Hải Chu Lai

2010

Chu Lai – Quảng Nam

15.200

28

Xi măng Bỉm sơn

2009-2010

Thanh hoá

56.000

29

Xi măng Nghi Sơn II

2009 - 2010

Thanh hoá

43.000

30

Ximăng Bỉm sơn – Tổng cty xi măng

2009

Bỉm sơn

43.000

31

HONDA oto

2009

Vĩnh phúc

40.000

32

Nhà thi đấu Paragames Hải phòng

2009

Hải phòng

6.000

33

Ximăng Bút sơn

2009

Hà nam

82.000

34

Ximăng Hoàng thạch

2009

Hải dương

32.000

35

Nhà máy Koei Manufacturing

2008

Khu CN Nội Bài

12.000

36

Nhà máy Tenma Việt nam

2008

KCN Quế võ – Bắc ninh

32.000

37

Nhà máy Piaggo Vietnam

2008

KCN Bình xuyên – Vĩnh phúc

30.000

38

Nhà máy cho thuê Sumitomo 21

2008

KCN Thăng Long

3.000

39

Nhà máy INAMOTO

2008

KCN Nam sách – Hải dương

15.000

40

Nhà máy Nippon Kronpo 2

2008

KCN Nội bài –Hà nội

12.000

41

Sumitomo Heavy Industries

2008

KCN Thang long - Hanoi

29.000

42

Provision Vietnam

2008

KCN Noi bai - Hanoi

2.500

43

Hamagasu Vietnam

2008

KCN Noi bai - Hanoi

2.800

44

Sumitomo Rental Factory

2008

KCN Thang long - Hanoi

2.200

45

Muto Arch Factory

2008

KCN Quang minh

3.000

46

Ximăng Cẩm phả Vinaconex

2008

Cẩm phả

136.000

47

Nhà máy Fujikura Composite

2007

Khu Công nghiệp Normura – Hải phòng

21.500

48

Nhà máy Sumidenso Phase 3

2007

Khu Công nghiệp Đại an – Hải dương

22.000

49

Nhà máy DENSO Thăng long

2007

Khu Công nghiệp Thăng Long - HN

7.500

50

Nhà máy Aiden Vietnam

2007

Khu công nghiệp Nam sách – Hải dương

14.800

51

Nhà máy Coilcrafe

2007

Khu Kinh tế mở Chu lai

6.000

52

Nhà máy Chiyoda Vietnam

2007

Khu Công nghiệp Thăng Long - HN

4.500

53

Nhà máy Sumitomo Rental No. 17

2007

Khu Công nghiệp Thăng Long - HN

2.500

54

Nhà máy Sumitomo Rental No. 18

2007

Khu Công nghiệp Thăng Long - HN

2.500

55

Nhà máy Sumitomo Rental No. 19

2007

Khu Công nghiệp Thăng Long - HN

2.500

56

Nhà máy Koruda Kagaku

2006-2007

Khu Công nghiệp Phúc điền – Hải dương

8.500

57

Nhà máy Summit Auto Alliance

2006

Khu Công nghiệp Nội Bài - Hà nội

8.200

58

Nhà máy Tokyo Micro

2006

Khu Công nghiệp Thăng Long - HN

3.000

59

Nhà máy Sumitomo  Rental No.16

2006

Khu Công nghiệp Thăng Long - HN

2.500

60

Trung tâm trưng bày và đào tạo Honda

2006

Phúc yên – Vĩnh phúc

4.500

61

Nhà máy Sumiden Vietnam

2006

Khu Công nghiệp Đại an – Hải dương

6.300

62

Nhà máy Nakashima

2006

Khu Công nghiệp Normura – Hải phòng

4.800

63

Nhà máy Sumidenso 2C

2006

Khu Công nghiệp Đại an – Hải dương

16.200

64

Nhà máy Pentax Việt nam

2006

Khu Công nghiệp Sài đồng - Hà nội

8.500

65

Nhà máy Nidec Nissin

2006

Khu Công nghiệp Nội Bài - Hà nội

600

66

Nhà máy Nissei Electric

2006

Khu công nghiệp Quang minh – V Phúc

4.900

67

Nhà máy Korg

2006

Khu Công nghiệp Normura – Hải phòng

4.200

68

Nhà máy Nippon Kronpo

2006

Khu Công nghiệp Nội Bài - Hà nội

3.800

69

Nhà máy Mitsuwa Plast

2006

Khu công nghiệp Quế võ – Bắc ninh

6.200

70

Nhà máy Suncall Tecnology

2005-2006

Khu Công nghiệp Thăng Long - HN

6.200

71

Nhà máy Sumitomo Rental No. 15

2005-2006

Khu Công nghiệp Thăng Long - HN

2.500

72

Koei Manufacturing Ltd.

2005

Khu Công nghiệp Nội Bài - Hà nội

2.500

73

Nhà máy Ahashi

2005

Khu Công nghiệp Nội Bài - Hà nội

600

74

Nhà kho Công ty Honda Vietnam

2005

Phúc yên - Vĩnh phúc

4.900

75

Nhà kho 

2005

Khu Công nghiệp Tân Hồng - Bắc ninh

18.400

76

Nhà máy KAYABA 

2005

Khu Công nghiệp Thăng Long - HN

14.800

77

Nhà máy MATSUO 

2005

Khu Công nghiệp Thăng Long - HN

4.200

 

Share