Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm 2017

1. Phát triển thương hiệu “Licogi-Domatco” duy trì sản phẩm Tấm lợp Đông Anh đạt danh hiệu “Hàng việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn. Đẩy mạnh phát triển nhãn hiệu sản phẩm nhôm kính “DOMATEC”.

2. Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào:

- Tất cả các nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất tấm lợp Fibro-ximăng, tấm lợp kim loại, khung nhôm kính, gia công cơ khí…chất lượng và đặc tính kỹ thuật phải đạt được yêu cầu của công ty đề ra.

3. Chất lượng sản phẩm:

- Sản phẩm tấm lợp Fibro-ximăng (AC) phải đạt yêu cầu sau:

* Đạt tiêu chuẩn TCVN 4434:2000.

* Tỷ lệ sản phẩm khác A nhỏ hơn 0,35 % tổng số sản phẩm AC.

* Tỷ lệ vỡ nhỏ hơn  0,15% tổng số sản phẩm.

* Số tấm trên mẻ trộn  47,3 tấm/mẻ.

* Định mức tiêu thụ điện năng ≤ 0,52 Kwh/tấm.

- Các sản phẩm tấm lợp kim loại, khung nhôm kính, gia công cơ khí… đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố.

- Sản phẩm sau khi được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường.

4. Luôn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng, kịp thời để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

                   “Tổng Giám Đốc Công ty”

Share