Cam kết

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH 

luôn lấy phương châm: 
Khách hàng là bạn đồng hành đáng tin cậy và quyết định sự phát triển của công ty.

Chúng tôi cam kết:

- Luôn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn yêu cầu khách hàng.

- Thường xuyên cải tiến, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên.

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chấ lượng theo ISO 9001:2015.Share